Planvorming Wateropgave, Middelburg

HBO
Tijdelijk
Geplaatst 2 jaar geleden

Verwachte startdatum 01-05-2019
Verwachte einddatum 31-12-2019
Optie tot verlenging Ja, mogelijke verlenging tot eind 2020 (besluitvormingsprocedure gaat ergens in 2020 lopen)
Plaats van inzet Middelburg
Aantal uur per week Minimaal 20 uur in de week en bij voorkeur 36 uur in de week.
Sluitingsdatum 16-4-2019 12:00

Medewerker Planvorming Wateropgave (Project ondersteunend)

Het Waterschap streeft in het beheergebied naar een goed peilbeheer onder dagelijkse omstandigheden (GGOR oftewel Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime), het beperken van wateroverlast in extreme situaties (WB21 oftewel waterbeheer 21e eeuw) en een goede waterkwaliteit (KRW oftewel KaderRichtlijn Water). We onderzoeken dit in een programma dat we de PWO noemen. PWO staat voor Planvorming WaterOpgave. In de PWO worden diverse (GIS-)analyses en een modelstudie naar het functioneren van de watersystemen uitgevoerd. In de PWO-projecten werken een projectleider samen met een hydroloog en een projectondersteuner, die beiden weer input krijgen vanuit andere relevante vakdisciplines.

Het Waterschap is op zoek naar één of 2 tijdelijke projectondersteuners voor de rest van 2019 met mogelijke verlenging tot eind 2020. Minimaal 20 uur in de week en bij voorkeur 36 uur in de week. Werkzaamheden vinden voornamelijk plaats op ons kantoor in Middelburg. Start werkzaamheden 1 mei 2019.

Kerntaken

 • Taakvelden zijn watersysteemanalyses (gericht op GGOR, WB21 en KRW), peilbesluiten, legger en monitoringplan.
 • Je ondersteunt de hydrologen bij het verzamelen, verwerken en analyseren van de gegevens voor de input en output van de hydrologische modellen (SOBEK) en voor de hydrologische analyses (hoofdzakelijk in ArcGis);
 • In samenwerking met de hydrologen toets je aan normeringen en stel je kaartbeelden en rapportages op.

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde HBO opleiding in de richting (geo)hydrologie, watermanagement of een gelijkwaardige opleiding.
 • Je hebt kennis van én bent vaardig met zowel ArcGIS als excel.
 • Je hebt minimaal affiniteit met of kennis (van het functioneren) van watersystemen.
 • Kennis van numerieke watermodellen zoals SOBEK is een pré.
 • Je bent in staat om logische verbanden te leggen en gegevens om te zetten in bruikbare informatie.
 • Je kunt gestructureerd en accuraat werken en hebt oog voor details.
 • Je bent resultaatgericht met oog voor kwaliteit en kwaliteitsborging.
 • Je bent klantgericht en flexibel.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Extra informatie:
Onder het programma PWO (Planvorming Wateropgave) draaien (al jaren) meerdere projecten. Hier is een enorme tijdsinspanning mee gemoeid, waardoor er extra ondersteuning nodig is. De hydroloog is in de lead op inhoudelijk vlak.

Kandidaat met een hydrologische achtergrond is een harde eis. Men moet weten hoe een watersysteem functioneert,maar ook hoe stuwen en afvoergebieden bijvoorbeeld werken. Deels kan de kandidaat ook fungeren als sparringspartner voor de hydroloog. Focus ligt bij deze aanvraag echt op het voorbereiden van gegevens, evenals het analyseren van deze gegevens. Men gaat met name werken met Excel en ArcGIS.

Neem zsm contact met ons via 010-2613933 / info@de-medewerker.nl

Vacature kenmerken

VakgebiedOverig