Operationeel Veiligheidsmanager, Rotterdam

HBO, MBO, WO
Tijdelijk
Geplaatst 2 jaar geleden

In het kort
Opdracht: Operationeel Veiligheidsmanager, Rotterdam
Startdatum: zsm
Duur: 31-10-2019
Uren per week: 24-32 uur
Sluitingsdatum: 21-2-2019 14:00

Opleiding op HBO/academisch niveau met technische achtergrond
Ervaring met de uitvoering van (grote) infrastructurele projecten, bij voorkeur zowel aan opdrachtgeverzijde, als aan aannemerszijde of bij een adviserend bureau
Aantoonbare affiniteit met integrale veiligheidsthema’s
Minimaal 10 jaar relevante werkervaring
Hoger Veiligheidskundige (HVK) of een MVK’er met relevantie werkervaring
In bezit van een VCA – VOL

De Veiligheidsadviseur projecten
(opdrachtgeversverantwoordelijkheid) fungeert binnen zijn aandachtsgebied als adviseur inhoudelijke expertise en houdt zich op dat gebied bezig met activiteiten en de coördinatie van deze werkzaamheden op dit vlak. Hij/zij schakelt op zowel operationeel als tactisch niveau

DOEL VAN DE FUNCTIE:
Vanuit het oogpunt van HbR als opdrachtgever ondersteunt de afdeling Port Engineering bij het ontwikkelen, implementeren en in stand houden van een proactieve veiligheidscultuur en levert daarmee een wezenlijke bijdrage tot een haven welke “Worldclass in safety” is.

De hoofdtaken bestaan uit:
▪ Fungeren als dagelijks aanspreekpunt voor medewerkers en afdelingsleiding bij vragen op het gebied van (integrale) veiligheid in alle fasen van een project;
▪ Ondersteunen van projectteams bij het in ontwerpstadium (o.a. risicosessies) identificeren van veiligheidsrisico’s en toepasbare beheersmaatregelen;
▪ Ondersteunen van medewerkers bij het opstellen van veiligheidsplannen;
▪ Zorgdragen voor lessons learned en best practices;
▪ Review van zowel door HbR opgestelde veiligheidsplannen als door derden geleverde producten (i-diensten, adviesbureaus, aannemers);
▪ Aansturen van veiligheidskundigen die namens HbR toezien op veilig werken op de projecten. Circa 3 – 5 hvk’ers op projecten en 2 mvk’ers in dagelijkse veiligheidsrondes;
▪ Het uitvoeren (of laten uitvoeren) van veiligheidsrondes op de verschillende projecten;
▪ Het naar aanleiding van individuele incidenten, zonodig met derden, onderzoek uit (laten) voeren naar de achterliggende oorzaken en uitwerken van de ongevalsanalyse in verbetervoorstellen;
▪ Het, in samenspraak met in- en externe betrokkenen, periodiek evalueren van incidentenmeldingen en opgedane bevindingen binnen de Safety Walks, het analyseren van trends en het op grond daarvan doen van aanbevelingen;
▪ Het verzorgen van periodieke rapportages aan het MT;
▪ Is mede verantwoordelijk dat de nieuw ontwikkelde veiligheids(bewustzijn) onderdelen vanuit het interne programma Veiligheid in Uitvoering op een juiste wijze
geïmplementeerd worden in de operationele veiligheidswerkzaamheden.

Competenties:
▪Toont lef en leiderschap in veiligheid.
▪ Zet in op veiligheidsgedrag en ziet compliance als ondersteunend hieraan.
▪Positief ingesteld, bereidheid tot verbeteringen.
▪ Sterke onafhankelijkheid als het gaat om veiligheidsbewustzijn, stelt duidelijke grenzen en ziet ook toe op naleving.
▪ Communicatief vaardig (kan beweging creëren)
▪In staat om verschillende HvK’ers aan te sturen om o.a. een eenduidige aanpak vanuit HBR te volgen.
▪In staat om duidelijke actie gerichte analyses te maken welke tot op directie niveau besproken kunnen worden.

Neem zsm contact met ons via 010-2613933 / info@de-medewerker.nl

Vacature kenmerken

VakgebiedConsultancy, Transport & Planning