Contract Support, Botlek

HBO, MBO
Tijdelijk
Geplaatst 2 jaar geleden

In het kort
Opdracht: Contract Support
Locatie: Botlek
Startdatum: 1 Jan 2019
Einddatum: 31 Juni 2019 Optie tot verlengen is aanwezig
Uren per week: 36

Een afgeronde relevante opleiding op MBO of HBO niveau. Bijvoorbeeld: civiele techniek, (technische) bedrijfskunde of bestuurskunde.
Ervaring met contractondersteuning bij infraprojecten in de uitvoering
Ervaring met geïntegreerde contracten bij grote complexe trajecten van meer dan €10 miljoen
Ervaring met het opzetten en bijhouden van administratiesystemen (Relatics of gelijksoortig);

Neem zsm contact met ons via 010-2613933

Algemeen

Van Calandbrug naar Theemswegtracé
De Calandbrug is een stalen hefbrug voor trein-, weg- en langzaam verkeer in het Rotterdamse havengebied. Het is de verbindende schakel in de havenspoorlijn, onderdeel van de Betuweroute en verbindt het westelijk havengebied met het achterland. De Calandbrug wordt geopend voor zeescheepvaart naar de achterliggende Brittanniëhaven. De Calandbrug is verouderd en vormt een toekomstig knelpunt voor het treinverkeer. Als oplossing voor de problematiek bij de Calandbrug heeft het Rijk in het voorjaar van 2015, mede op basis van het opgestelde plan MER, besloten
om het Theemswegtracé als voorkeursoplossing in de Rijksstructuurvisie Calandbrug op te nemen. Het Theemswegtracé wordt bekostigd met bijdragen van het Rijk, Havenbedrijf Rotterdam en de Europese Unie (Europese subsidie). Havenbedrijf Rotterdam neemt als medeinitiatiefnemer,
naast het Rijk, de feitelijke coördinatie over van het Rijk. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu blijft bevoegd gezag. HbR en ProRail hebben in 2013 een samenwerkingsovereenkomst gesloten om gezamenlijk werken uit te voeren ten behoeve van een goede spoorontsluiting van het Rotterdams havengebied. Eén van deze werken is het project Theemswegtracé.
Beschrijving afdeling
De afdeling Port Development heeft tot doelstelling het haven-en industriecomplex
efficiënt, veilig, flexibel en toekomst vast te ontwikkelen, door – passend binnen de omgeving – vervoersstromen en bedrijfsvestigingen te accommoderen en de beschikbare grond optimaal te
benutten. Zo wil Port Development toegevoegde waarde in het haven-enindustriecomplex en financieel rendement voor het Havenbedrijf Rotterdam realiseren, conform de ambities uit de Havenvisie en het Ondernemingsplan.

Kenmerken Contractbeheersing
Het Havenbedrijf Rotterdam en het projectteam Theemswegtracé zijn geen opdrachtgever die in de uitvoering van het werk op afstand staat maar een Opdrachtgever die betrokken is. De Opdrachtnemer staat op de voorgrond, echter het Havenbedrijf zal de Opdrachtnemer scherp volgen en geregeld zijn werkzaamheden toetsen. Een uitstekend resultaat van het eindproduct
(HbR en Prorail gaan hier immers nog tientallen jaren gebruik van maken) is een vereiste. De processen en stappen naar dit eindresultaat moeten vanzelfsprekend op goede orde zijn. Het contract van opdrachtnemer van de realisatie is op basis van de Modelovereenkomst D&C HbR. Deze is gebaseerd op de UAV-GC maar wijkt hier op bepaalde onderdelen significant af.

Opdracht beschrijving/belangrijkste werkzaamheden
Het Havenbedrijf Rotterdam is voor het project Theemswegtracé op zoek naar Contract Support. De werkzaamheden omvatten alle werkzaamheden die nodig zijn om de contractbeheersing te ondersteunen, uit te voeren, actueel te houden en te verbeteren.

Je adviseert de contractmanager over de beoordeling van de Opdrachtnemer. Je werkt nauw samen met de assistent contractmanager, toets coördinator, lead-auditor en de risicomanager. Je overlegt met en rapporteert aan de verantwoordelijke contractmanager over gewenste verbeteringen in het kader van de gehanteerde systemen, daarbij rekening houdend met de aspecten inhoud, proces, houding en gedrag. Je overlegt met de risicomanager over wijzigingen in risico’s of waardering.
Je adviseert de contractmanager ten behoeve de aanpassing van de risico’s.

Kerntaken:
• Opzetten en verbeteren van processchema’s op het gebied van
Contractmanagement.
• Ontwikkelen van het VISI proces.
• (Tussentijdse) toetsen systematiek opleverdossier.

Competenties:
• Flexibele en meewerkende houding;
• Gestructureerd denken en werken;
• Proactieve houding;
• Resultaat- en oplossingsgericht;
• Kwaliteits- en organisatiebewust;
• Sociaal en communicatief vaardig.

Voor ondergenoemde geldt een aantoonbaar toegepaste kennis of kunde van minimaal 5 jaar
– Kennis van contractbeheersingsystematiek;
– Ervaring met contractondersteuning bij infraprojecten in de uitvoering;
– Ervaring met geïntegreerde contracten bij grote complexe trajecten van meer dan €10 miljoen;
– Ervaring met het opzetten en bijhouden van administratiesystemen (Relatics of gelijksoortig);
– Kennis en ervaring met ProRail en met het werken in de Rotterdamse haven is een pré
– Kennis van (project)processen (bijv. Prince2);
– Kennis van VISI en Sharepoint;

Neem zsm contact met ons via 010-2613933

Vacature kenmerken

VakgebiedTechniek & Engineering