You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

EHS Coördinator - Amsterdam


Date Posted:

11 Apr 2022

Employment Type

Full Time

Location:

Amsterdam

Salary:

€Bespreekbaar


Description:

Voor een klant zijn we op zoek naar een ervaren EHS Coördinator.
De focus van deze rol:  Milieuzaken (wet- en regelgeving, vergunningen, energie, blootstelling aan stoffen)
De EHS Coördinator heeft als doelstelling een veilige, gezonde en milieuverantwoorde werkomgeving te creëren voor alle medewerkers op de vestiging Amsterdam. Dit wordt gedaan door de organisatie te toetsen op bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden (veiligheid en gezondheid) en de interne requirements. De EHS Coördinator adviseert en ondersteunt de organisatie op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid, en bij de implementatie van het EHS-beleid.
Functiedoel
Borgen dat de betreffende locatie voldoet aan de wet- en regelgeving op EHS-gebied en in compliance is met de EHS Management Systeem vereisten.

Kernactiviteiten

Trainingen:
- Ontwikkelen en verzorgen van EHS-trainingsmateriaal en trainingen voor alle op locatie aanwezige medewerkers om bewustwording en begrip van EHS-risico’s op peil te brengen en te houden; 
Geven van trainingen aan personeel om bewustwording te krijgen van bestaande en toekomstige wet- en regelgeving, Arbeidsomstandigheden, en intern EHS beleid;
EHS management-systeem implementatie
- Onderhouden, ontwikkelen en beheren zorgsysteem zodat wordt voldaan aan wet en regelgeving, ISO14001 en EHS managementsysteem;
Ondersteunen bij het opstellen en beheren van EHS risico studies, waarbij aansturing, implementatie en advies over de opvolging van de acties wordt besproken met het site- management;  
- Opstellen van het arbomeetplan waarin de gegevens van de gevonden werkplekinspecties alsook de inventarisaties van PBM’s worden meegenomen;
- Ontwikkelen en implementeren, i.s.m. deskundigen, van een voor externe instanties aantoonbaar systeem van risicoanalyse op binnen de onderneming gebruikte machines en apparatuur overeenkomstig de geldende normen. Proces kritische apparaten inventariseren en zorgdragen dat door een externe instanties begrijpbaar systeem aantoonbaar onderhoud of controle van de risico’s worden beheerd;;
- Inventariseren in hoeverre bestaande machines en apparatuur binnen de onderneming aantoonbaar voldoen aan de in de machinerichtlijn daaraan gestelde eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu; 
Opstellen en implementeren, i.o.m. deskundigen en betrokken, van een plan van aanpak om aan de geconstateerde tekortkomingen invulling te geven;
- Opstellen, initiëren en bewaken van zoneringsdocument (explosieveiligheidsdocumnet) wat van toepassing is voor de aangewezen gebouwen op de site;
- Uitvoeren van interne audits binnen de Europese organisatie. Rapporteren van bevindingen en opstellen van correctieve en preventieve maatregelen voor operationeel management (optioneel).  

Risicomanagement

- Beoordelen van werkplekken en werkmethoden o.b.v. nieuwe grondstoffen d.m.v. MSDS. Adviseren over veilige werkmethoden; 
- Opzetten, coördineren en ondersteunen bij de uitvoering van het Industrial Hygiëneprogramma (stof-, damp-, geluidmetingen, e.d.) op verschillende werkplekken binnen de locaties van de onderneming. Vanuit de resultaten advies uitbrengen naar het site- en operationeel management voor verbeteracties. Verder zorgdragen voor informatie en voorlichting aan personeel;
- Bewaken van management of change proces en zorgen dat EHS risico’s worden meegewogen bij projecten, investeringsaanvragen en nieuwe apparatuur;
- Onderzoek doen naar de risico’s op de werkplekken middels een risico-inventarisatie & evaluatie, met het doel het implementeren van correctieve en preventieve maatregelen als mede de bewustwording van risico’s binnen de locatie te vergroten en ongevallen/voorvallen met materiële schade en persoonlijk letsel te voorkomen;
- Coördineren van en ondersteunen bij de uitvoering van risico-inventarisatie & evaluatie binnen de verschillende locaties;
- I.o.m. het management vaststellen van correctieve en preventieve maatregelen en bewaken van de implementatie van deze maatregelen;
- Ondersteunen bij incident management (melden, rapporteren onderzoeken, corrigerende maatregelen).  Verzamelen van gegevens uit de rapporten van gemelde incidenten/gevaarlijke situaties en vaststellen van trends.  Vanuit de resultaten advies uitbrengen naar het site- en operationeel management voor verbeteracties;

Werk gerelateerde bezwaren
- Hinder van vuil, stof, stank en weersinvloeden bij het uitvoeren van controles tijdens verblijf in productieomgevingen. Dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen;
- Bereikbaarheid bij eventuele calamiteiten, op afspraak mogelijk ook buiten de normale werkuren. 

Kennis- en Ervaringseisen
- Werk-/ denkniveau: HBO werk- en denkniveau aangevuld met EHS opleiding, bijvoorbeeld Veiligheidskunde; (HVK of MVK), Arbeidshygiëne (AH) of gelijkwaardig;
- Ervaring in een industriële omgeving is een pré;
- Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is een must. (Minimaal NL C1 en Engels B2 niveau)
Overtuigingskracht en beïnvloeding
- Anderen kunnen beïnvloeden om hun gedachten, plannen, overtuigingen, standpunten, visies of gedrag aan te passen in de gewenste richting, hen meekrijgen voor een eigen standpunt, idee of plan.

Expertise/vakkennis
- Toevoegen van vakkundige informatie in een bepaalde werksituatie. Ontwikkelen en verdiepen van kennis op een bepaald aandachtsgebied en vertalen van de consequenties en toepasbaarheid voor de eigen organisatie.
Slagvaardigheid	
- Snel en adequaat handelen wanneer de werksituatie het vereist.

Apply for job


Back